פעולה על ילדים עם צרכים מיוחדים. בתור מדריכים בתנועות הנוער וכאלו המהווים מודל לחיקוי לחניכים הצעירים. חשוב שתשימו דגש על ערך הסובלנות וקבלת השונה, בדגש על ילדים עם צרכים עם מיוחדים. "פעילותי", פורטל תנועות הנוער בישראל, ריכז עבורכם פעולה בנושא.

חשיבות פעולה על ילדים עם צרכים מיוחדים

באמצעות פעולה קלילה, תחדדו בפני החניכים את חשיבות ערך הסובלנות וקבלת השונה. החניכים יבינו שמוגבלות כלשהי היא לא סיבה לדחייה ולאי קבלת אדם. כולנו בני אדם ויש להתמלא באהבה וחמלה בעיקר כלפי אלו ששונים מאיתנו.

אופי הפעולה

משחק ראשון:

משחק מעגל כוח. כל החניכים והמדריכים יחזיקו ידיים ויעמדו במעגל. על החניך שיבחר לנסות להכנס אל תוך המעגל בכוח. החניכים יחליפו תפקידים בזה אחר זה, על מנת לאפשר השתתפות של כל החניכים.
לאחר מכן, צרו מעגל שיח בנושא. שאלו את החניכים אשר ניסו להכנס אל המעגל, כיצד הרגישו. האם חשו תסכול? כאב? עצב? האם חשבו לוותר על הכניסה למעגל? הסבירו לחניכים את הדמיון שבין התחושות שליוו אותם בעת המשחק ובין התחושות שפעמים רבות מלוות ילדים עם צרכים מיוחדים, בניסיונם להשתלב בחברה.

משחק שני:

משחק תפקידים. בחרו 3 חניכים  וחלקו לכל אחד  מהם "מוגבלות". מוגבלות מולדות המוכרות כצרכים מיוחדים (אוטיזם למשל). וכן מוגבלות אשר לא נחשבות כצרכים מיוחדים (אי שליטה בכעסים, רגישות וכד'). על החניכים לתכנן מערך לפעולה אשר תאפשר השתתפות של הכלל.

לאחר מכן, שאלו אותם מה הרגישו. כיצד זה היה לעבוד למשל עם החניך הרגיש? עם החניך בעל האוטיזם? וכד'. בהמשך, שאלו את החניכים במה לדעתם שונות המוגבלויות שהוצגו.

סיכום הפעולה ויצירת מעגל שיח בנושא שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים

במשחק הראשון הייתה לכם הזדמנות לחוות לרגע, כיצד מרגיש אדם בעל מוגבלות אשר נדחה מהחברה. בהמשך, דרך המשחק השני, הגעתם למסקנה שבעצם לכל אחד יש "מוגבלויות" כאלה ואחרות. בסופו של דבר, הן אלו שמייחדות אותנו ומדגישות את היותנו אנושיים ולא מושלמים. אין סיבה שנדחה אדם בעל צרכים מיוחדים ומוגבלויות רק משום שהן יותר בולטות לעין. ההפך! עלינו לגלות אחריות קבוצתית, לנהוג מתוך רעות וסובלנות ולסייע להם להתגבר על הקשיים שעמם הם מתמודדים. הדגישו בפני החניכים שבבחירתם לקחת חלק בתנועת הנוער, הם מייצגים את שכבת הנוער בארץ. על כן, חשוב והכרחי שינהגו מתוך הערכים החשובים הללו ויהוו מודל לחיקוי.

פעולה על ילדים עם צרכים מיוחדים
פעולה על ילדים עם צרכים מיוחדים,צילום באדיבות pixabay